Advokátní kancelář

Naším základním cílem bylo nabídnout Vám kvalitní právní služby s osobním přístupem. Pro každého z klientů jsme si vždy našli dostatek času a pochopení pro obtížnost orientace v dnešním, stále složitějším právním řádu. Termíny jednání jsme vždy přizpůsobili Vašim potřebám. Informace jsme poskytli ve formě pochopitelné i pro osoby bez právní kvalifikace.

Právní služby
icon
Civilní právo

Nepochybně nejrozsáhlejší okruh poskytovaných právních služeb. I když jsme byli připraveni poskytnout právní pomoc v celé jeho šíři. Pro snažší orientaci si dovolujeme vyjmenovat ty nejčastější obalsti, jako např.

více
icon
Obchodní právo

Velice si vážíme Vašeho času a energie, které musíte věnovat podnikání. Chceme Vás přesvědčit, že postačí, dá-li podnikatel jednoduché pokyny a advokát se již postará. Nečinilo nám potíže zasáhnout ve Váš prospěch kdekoliv a kdykoliv.

více
icon
Správní právo

Poměrně komplikovaná řízení kolem povolování nejrůznějších aktivit obchodních korporací i jednotlivců jsme vyřídili dle Vašich podkladů a instrukcí. Také jsme vždy pomohli řešit nepříjemnosti kolem údajného porušení nejrůznějších právních předpisů.

více
icon
Další oblasti práva

V předchozích odstavcích jsme vyjmenovali ty nejběžnější okruhy právních služeb, které jsme Vám byli připraveni poskytnout. Možná jste mezi nimi neobjevili pojmenování Vašich potřeb. Možná potřebujete vymáhat pohledávku..

více
 • vymáhání pohledávek
 • převody movitého i nemovitého majetku
 • nájem bytů i prostor určených k podnikání
 • závazkové právo
 • dědické právo
zavřít
 • kompletní vyřízení založení či změny všech forem právnických osob (akciové společnosti, společnosti s ručením omezením, družstva, spolky, svěřenecký fond, apod.)
 • vytváření obchodních smluv
 • řešení sporů z obchodních smluv
 • kompletní vymáhání pohledávek
 • směnečného práva
zavřít
 • stavební řízení
 • řízení dle Živnostenského práva
 • řízení dle Zákona o myslivosti
 • řízení přestupkové
 • aj.
zavřít
Možná máte potíže s užíváním bytu, možná Vám někdo poškodil auto. Postačí nám popsat problém, my už Vám jej budeme umět přeložit do řeči právníků a naopak. Moc dobře si uvědomuje potřebu mluvit tak, abyste nám rozuměli. Jediné s čím Vám zatím opravdu nepomůžeme, je oblast trestního práva.
zavřít
icon
Náš tým

Naším základním cílem bylo nabídnout Vám kvalitní právní služby s osobním přístupem. Pro každého z klientů jsme si vždy našli dostatek času a pochopení pro obtížnost orientace v dnešním, stále složitějším právním řádů. Termíny jednání jsme vždy přizpůsobili Vašim potřebám. Informave poskytli ve formě pochopitelné i pro osoby bez právní kvalifikace. Veškeré pokyn od klientů jsme příjímali výhradně osobně, případně písemně. Při jiné formě komunikace na dálku (typicky telefonicky) jsme nebyli schopni zajistit vzájemné správné pochopení Vaší situace..

Jarmila Vrbová
Jarmila Vrbová
Advokátka

Jsem absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálního studia mezinárodního obchodního práva. Mezinárodnímu obchodnímu právu včetně mezinárodnímu arbitrážnímu a rozhodčímu řízení jsem se věnovala jako podnikový právník do roku 1990. Po složení advokátních zkoušek v roce 1990, jsem byla zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 06111, kdy jsem svou činnost ukončila k 31.12.2020. V advokátní praxi jsem se zaměřila na civilní právo a získala jsem značné zkušenosti zejména v oblasti sepisování smluv dle požadavků klientů, zastupování klientů před soudy, jakož i v oblasti práva obchodních společností a bytových družstev včetně zápisů do obchodního a živnostenského rejstříku. S panem Peterem spolupracuji od roku 2014.

Kontakt
Marcel Peter
Mgr. et Mgr. Marcel Peter
Právník

Jsem absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerizy a také Právnické fakutly Západočeský univerzity v Plzni, dále mám technické vzdělání a mnoho obchodních, manažerských a jiných školení a certifikací. S paní advokátkou Jarmilou Vrbovou spolupracuji od roku 2014, přičemž se zaměřujeme především na civilní právo se specializací na převody nemovitostí, nájmy jednotek, realitní právo, správu a vymáhání pohledávek, právo obchodních korporací.

Kontakt
Konzultace
Máte právní problém a nevíte si rady s jeho řešením?
Napište nám!
icon
Kontakt
ikona
AK Vrbová
nám. Republiky 993
277 11 Neratovice
MApa